• הכנת תווית מוצר לפי תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשע"ז- 2017, יצרני ויבואני מזון נדרשים לבחון את הצורך בעדכון סימון האריזות בהתאם להרכב המוצר וערכיו התזונתיים (סוכר, נתרן ושומן רווי). יישום התקנה החל מתאריך 1.1.2020.
 • התקנה עוסקת בעדכון טבלת הסימון התזונתי ותוספת "סימון אדום" (סמלים ייעודיים של משרד הבריאות) על גבי תווית המזון, במידה ונדרש.
 • חישוב סימון תזונתי, בניית רשימת רכיבים, סימון אלרגנים ועוד.
 • ליווי הארגון בכל היבטי הבטחת איכות ובטיחות מזון. ניהול מערך האיכות ובטיחות מזון של הארגון בהיקפים שונים בהתאם לדרישות הלקוח.
 • בניה וניהול תוכנית בדיקות מעבדה לדרישות לתקני איכות ישראליים ובינלאומיים על-פי דרישה, בדיקת התאמת תוצאות, וכן המלצות למניעת חריגות.

ניהול איכות

 • ייעוץ מקצועי לבניית מערכת ניהול איכות לפי תקן  ISO 9001:2015. בניית מדריך האיכות וספר הנהלים, הקמת מערך התיעוד בארגון כדוגמת: הוראות עבודה, מפרטים, ניטור תהליכים, אישור ספקים ועוד. בנוסף לבניית סקר סיכונים, ניהול מערך ההדרכות וההסמכות, ניהול מבדקים פנימיים, הכנת סקר הנהלה, הטמעת המערכת וליווי במבדק עם גוף ההסמכה.
 • ליווי ושדרוג מערכות קיימות: עדכון נהלים והרואות עבודה סיוע בשיפור תהליכים וטיפול בחריגים ואי התאמות, קביעת פעולות מתקנות ומונעות, ניהול מבדקים פנימיים, שיפור תקשורת פנים והכנסתה למסגרת קבועה בארגון.

בטיחות מוצר

 • ייעוץ להקמת וליווי מערך ניהול בטיחות מוצר לפי HACCP,  GMP,  BRC, ISO 22000 ועוד.
 • בניית תרשימי זרימה וניהול סקר סיכונים לכל מערך הייצור כולל חומרי גלם ואריזה.
 • בנייה ועדכון נהלים, הוראות עבודה, מפרטי מוצר ורשומות נוספות לפי צרכי התקן והארגון.
 • הקמת מערך הדרכות לכל הדרגים בארגון.
 • ליווי הלקוח במבדקי גוף ההסמכה.
 • הקמת צוות ניהול בטיחות מוצר והובלתו לפי צרכי הלקוח.
 • ניהול עקיבות מלאה למוצרים ותרגול מצבי החזרה יזומה (Recall).

רישיון יצרן

 • תכנון ושרטוט קווי הייצור בהתאמה לדרישות משרד הבריאות.
 • כתיבת פרשה טכנית.
 • ליווי הארגון בדיון מקדמי ובתהליך האישור מול שירות המזון.

ייעוץ רגולטורי

 • ליווי בהליך קבלת תעודת רישום יבואן.
 • התאמת מוצרים ותכולתם לדרישת התקינה.
 • ליווי הלקוח באישור מוצרים והתנהלות מול הרשויות כדוגמת: משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, הגנת הצומח, מכון ויטרינרי ומכון התקנים.

פיתוח ושיפור מוצרים

 • תרגום רעיונות לקוחות למוצר.
 • פיתוח מוצרים ושיפור אחרים והתאמתם לדרישות השוק והריגולציה.
 • שיפור תהליכי ייצור וצמצום כמות פחת.
 • בניית מפרטי מוצר.
 • הדרכות בנושאי איכות, בטיחות מזון, בטיחות וניהול סביבתי.
 • הדרכות בשפות שונות ולכל הדרגים בארגון.
 • הדרכות ליישום והטמעת דרישות תקינה ובהתאמה לצרכי הארגון.

מוצרים בעלי תו תקן

 • ליווי וייעוץ ללקוח מול מכון התקנים למוצרים בעלי תו תקן.
 • בניה ועדכון תיק מוצר.
 • יישום דרישות התקן והטמתם בארגון.
 • מעקב לתוצאות דיגום וקביעת פעולות מתקנות בהתאם.

ניהול סביבתי

 • ייעוץ מקצועי להקמת מערכת ניהול סביבתי לפי תקן ISO 14001 וליווי מערכות קיימות, בנייה ושדרוג נהלים והוראות עבודה בהיבט סביבתי, עריכת סקר סביבתי, עמידה בדרישות על פי דין, הגדרת יעדים ובניית תוכנית עבודה בנושאי סביבה לארגון, ניהול מבדקים פנימיים להטמעת מערכת הניהול הסביבתי בארגון, הכנסת סקרי הנהלה ולווי במבדקי גוף ההסמכה.
 • ייעוץ ומתן פתרונות לניהול יעיל וחסכוני לפסולת תעשייתית.
  הטמעת תוכניות לשמירה על הסביבה והתייעלות בתוך הארגון.
 • ייעוץ וטיפול בנושאי היתר רעלים, הגשת בקשות ותחזוקת מערך קיים, לוודא עמידה בדרישת החוק.
 • ייעוץ וליווי בטיפול ברישיון עסק בנושאי סביבה.
 • ליווי הלקוח במבדקי משרד הגנת הסביבה.

ניהול בטיחות

 • ייעוץ וליווי להקמת מערכת ניהול בריאות ותעסוקה לפי תקן OHSAS 18001
 • בנייה ועדכון לגליונות בטיחות.
 • בניית תוכנית בטיחות למעבדות.
 • הדרכות בנושאי בטיחות לפי צרכי הארגון.
 • ליווי וניהול ועדות בטיחות.
 • הקמה ועדכון סקר סיכונים בנושאי בטיחות.